Společné vlastnosti modulů

Dokumentace

Ke každé Přepravě, Faktuře vydané, Faktuře došlé, Adrese vám A-SPED SQL umožňuje ukládat libovaloný počet dokumentů.

Může to být například naskenovaný originál faktury v evidenci Faktury přijaté nebo naskenovaný CMR u přepravy.

Dokumentace je dostupná v detailu evidence v záložce Dokumentace.

_images/panel-dokumentace.png

Uživatelské stavy

V modulech Adresy, Přepravy, Faktury vydané, Faktury přijaté máte možnost vytvářet vlastní Uživatelské stavy (označení) pro jednotlivé záznamy.

Můžete si například v modulu Adresář vytvořit stav VIP významný klient nebo naopak VAR problematické platby a v ostatních modulech se zaznam s příslušnou adresou barevně vykreslí.

_images/user-state-ktl.png