Modul POHODA XML

Úvod

Modul slouží pro export Vydaných a Přijatých faktur do ekonomického systému POHODA.

Funguje pro všechny verze IS POHODA, tedy podporujeme i verzi POHODA SQL.

Ovládací panel

../_images/aswpoh-tlbar1.png

Standardní výběr tato volba vyber doklady dle nastavení FV výchozí filtr případně FD výchozí filtr.

Výběr podle čísla faktury zde může te vybrat konkrétní fakturu nebo řadu faktur.

Exportovat vytvoří dávku z dokladů které vidíte v seznamu dokladů. Do dávky NEBUDOU přidány záznamy, které mají již stav Exportováno

Storno exportu označí vybrané záznamy stavem OK, tím je připravíte pro opětovný export do dávky.

Varování

Volba Exportovat a Storno exportu se provede vždy se všemi záznamy, které vidíte v seznamu.

Seznam faktur

Po volbě Standardní výběr případně Vybrat se vám zobrazí seznam dokladů.

../_images/aswpoh-seznam.png

Filtrování vybraných záznamů

Pokud potřebujete ze zobrazeného seznamu pracovat (Exportovat/Stornovat) jen s určitými řádky seznamu, můžete použít funkci Filtrovat.

  • Najeďte ukazetelem myši na záhlaví sloupce, ve kterém chcete filtrovat. V pravé části záhlaví sloupce se vám zobrazí malý symbol trychtýře.

../_images/poh-xml-filter-faktura.png
  • na ten klikněte levým tlačítkem myši.

../_images/poh-xml-filter.png
  • v zobrazené nabídce si zaškrtněte záznamy, které potřebujete.

Nastavení

Základní nastavení

../_images/aswpoh-set1.png

FV Výchozí filtr Podmínka pro standardní výběr vydaných faktur

FD Výchozí filtr Podmínka pro standardní výběr přijatých faktur

Složka pro export Složka kam budou uloženy XML exportní dávky pro import do PHODA

Statický název V případě že je volba zaškrtnuta, je výsledný název XML souboru pro FV fvexport.xml. V opačném případě je do názvu XML souboru zakomponováno datum vytvoření dávky

Ič firmy Identifikační číslo (Ič) firmy

POHODA SQL verze Pokud používáte SQL verzi POHODA zaškrtněte tuto volbu.


Nastavení pro export

../_images/aswpoh-set2.png

Zde nastavte požadované předkonace, které se mají nastavit po importu faktur do POHODA. Budou fungovat pouze předkontace, které vidíte v nastavení POHODA pro příslušnou agendu.

Poznámka

Například nebude fungovat předkonace Nevím, pokud ji nemáte nastavenou jako výchozí předkontaci pro nový záznam.

Filtrovat VS Tato volba zajistí, že z pole Variabilní symbol v A-SPED SQL budou při migraci odfiltrovány znaky, které POHODA není schopna v poli Variabilní symbol zpracova.

Objednávka Výběrové pole, ve kterém určíte jaká hodnota se bude přenášet do pole Objednávka v IS POHODA. Máte na výběr hodnoty Objednávka nebo Číslo přepravy.

Načítat kurs z POHODA Pokud je tato volba zaškrtnuta, bude při importu načten platný kurz měny z POHODA. Takže budete mít v obou systémech stejný kurs.

Náhradní text text, který zde zadáte nahradí v exportované faktuře text z pole Popis