Uživatelé

Seznam uživatelů

Seznam uživatelů je přístupný v nabídce

Nastavení - Seznamy - Seznam uživatelů

Poznámka

Volba nabídky je přístupná pouze uživatelům s právy Administrátor

Detail uživatele

../_images/users-detail.png
Uživatel ID

Jedinečné uživatelské jméno.

Značka

Zkratka uživatele

Práva

Povolené moduly aplikace A-SPED SQL pro uživatele.

Administrátor

Uživatel s maximálními právy. Může například aktualizovat aplikaci, vytvářet nové uživatele.