Nastavení aplikace

Modul Adresy - Nastavení

_images/setting-aop.png
Zobrazovat uživatelský stav v evidencích

V evidencéch Přepravy

Modul Přepravy

Číselná řada

K nastavení aplikace se dostanete pomocí volby Menu - Nastavení-Nastavení aplikace.

Seznam systémových proměnných

MINUSPROVIZE

Pokud je nastavena hodnota 1 bude výpočet provize probíhat i při nezadaných (nulových) cenách na straně plátce nebo dopravce

AUTOVYRIZENO

Pokud je nastavena hodnota 1, bude přeprava po vystavení všech možných vydaných faktur automaticky označena stavem VYŘÍZENO

MASTER_DATE

Pokud není proměnná nastavena, používá se pro operace s termíny Datum nakládky. Nastavení proměnné na hodnotu PORIZENI

Postup pro čtení nebo změnu systémové proměnné

Systémové proměnné se nastavují mimo aplikaci A-SPED SQL. Postup pro zadání hodnoty nebo změnu je následující:

  1. Přihlašte se do správce databáze (Ibexpert).

  2. Pro zobrazení hodnoty AUTOVYRIZENO zadejte SQL dotaz

select sysparams.paramvalue from sysparams where sysparams.paramname = 'AUTOVYRIZENO'
  1. Pro změnu nebo vložení neexistující systémové proměnné zadejte příkaz

update or insert into sysparams (sysparams.paramname, sysparams.paramvalue) values ('AUTOVYRIZENO','1') matching (sysparams.paramname);

Poznámka

Upozornění: Systémová nastavení je nutno provádět pod účtem Admin